Výzva č. 56 MŠMT

Plně hrazené vzdělávací pobyty žáků i pedagogů v zahraničí

Zapojila se vaše škola do projektu MŠMT výzva č. 56  OP VK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) a hledáte spolehlivou cestovní kancelář, která vám v rámci dle podmínek výzvy zajistí jazykové a vzdělávací  pobyty pro žáky, studenty a pedagogy SŠ a ZŠ se sídlem mimo hlavní město Prahu?

Pak neváhejte a obraťte se na naši cestovní kancelář s dlouholetou tradicí a stabilním týmem. Naše služby můžete využít ve dvou šablonách klíčových aktivit uvedených ve výzvě:

Šablona č. 2 Zahraniční jazykový kurz pro učitele
Šablona č. 4 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky 

Více informací pro žadatele dotace ZDE.

Jedná se o šablonové projekty pro mimopražské základní a střední školy. Prostředky je možné využít na podporu čtenářských dílen a také na vzdělávání učitelů a žáků v cizích jazycích formou výjezdů do zahraničí.  

Celková alokace na výzvu představuje 800 milionů korun s možností navýšení. Uspokojena by tak měla být většina škol, která podá projektovou žádost. Školy mohou žádat o dotaci na jeden projekt v rozmezí od 200 tisíc do 1 milionu korun. Finanční prostředky jim budou poskytnuty prostřednictvím ex ante (předběžné) platby ve 100% výši schváleného rozpočtu projektu. Vyhlášení výzvy číslo 56 bude mít pozitivní dopad na dočerpání OP VK.

 https://www.youtube.com/watch?v=20eKzEnDnxs&feature=youtu.be

http://www.dery.cz/reference-vyzva-c-56